Om os

 
Vores arbejde

De seneste 10 år har vi i effectlab hjulpet en lang række af leverandører med alt fra strategi- og organisationsudvikling, træning, turn-around processer til dataanalyse. Vores tilgang er funderet i en mangeårig fø-devareerfaring, som har givet os en solid viden om markedet, kunderne, forbrugerne og shopperne. Dette gør samtidig vores arbejde og løsninger relevante og direkte implementérbare.

Vores opgaver har f.eks. bestået i at analysere virksomhedernes konkrete udfordringer og udarbejde pragmatiske løsninger. De konkrete opgaver vi løser, spænder fra diverse optimeringsprojekter som fx har involveret optimering af virksomhedens forretningsgange, organisation, systemer, kompetencer osv. til håndtering og analysering af store mængder data. Med en klar struktur og letforståelige overblik trækker vi vigtig indsigt ud af de store mængder data og præsenterer dette på en let forståelig og aktion-orienteret måde. Data kan fx være grossist- og kædedata – hovedsageligt på foodservice markedet.

En vigtig ingrediens i at skabe varige og succesfulde forandringer er inddragelse af alle vigtige interessenter i processen.
 

Historien om effect-koncernen

effectlab blev startet i 2006, som et konsulenthus. Vi ønskede at møde kunderne i øjenhøjde, og bruge de mange års erfaring fra store FMCG virksomheder til at optimere kundernes forretning.

effectmanager blev dannet i 2012 af effectlab, som havde udviklet et kampagneoptimeringsværktøj til detailhandelsleverandørerne. Samme år blev ValueBased startet, som havde bygget et værktøj til håndtering af POS data fra dagligvarekæderne i Danmark.

I løbet af 2013 startede dialogen imellem effectmanager og ValueBased, da flere fælles kunder kunne se mulighederne ved at kombinere salgsdata fra kæderne med kampagneoptimering. I marts 2014 præsenterer ValueBased og effectmanager deres samarbejde og begynder at sælge de to løsninger som én.

I 2014 blev effectlauncher dannet. Igen havde man i effectlab udviklet et nyt værktøj. Værktøjet er et processtyringsværktøj, som er optimalt til at optimere “Go-to-market” processer.

I januar 2015 vælger effectmanager at købe ValueBased, og samle alle aktiviteterne i effectmanager, hvorefter man præsenterer det nye fælles produkt – effectmanager som “Salgsoptimeringsværktøj”, som samler hele organisationen.

effect-lab-logo

effectlab

 

Mission:

effectlab er en konsulentvirksomhed, der tilbyder praktiske løsninger på kommercielle udfordringer for leverandører til detail og foodservice.

effect-manager-logo

effectmanager

 

Mission:

effectmanager vil sammen med detailleverandørerne og med inputs fra detaillisterne;
– skabe et salgsoptimeringsværktøj, som er nemt at bruge, og som taler sammen med andre interne værktøjer.

 

effect-launcher-logo

effectlauncher

Mission:

Vi hjælper jer med at øge effektiviteten i jeres projekter og processer og løfter samtidigt arbejdsglæden og bundlinjen.

Baseret på mange års praktisk erfaring hjælper vi med at optimere jeres processer og bringer dem til live i jeres organisationen via vores brugervenlige projekt- og processtyrings platform.